familia-logo

Wat zijn de doelen van Familia India?


  • Het bieden van een familiestructuur aan kinderen die misbruikt, verwaarloosd of wees zijn, onafhankelijk van hun kaste of geloof. 

  • Het opvoeden van kinderen in een veilige omgeving, temidden van pleegbroers en -zussen om zo de kans te bieden op te groeien tot respectabele personen die kunnen functioneren in de maatschappij zonder het stigma van "het weeskind"

  • Het bieden van opleiding, met speciale aandacht voor landbouw, veehouderij, handel etc., om de kinderen - afhankelijk van de eigen mogelijkheden/beperkingen -voor te bereiden op een zelfstandig leven.

  • Het bewustmaken van de situatie van daklozen, behoeftigen, ouderen en verwaarloosden in de maatschappij door bijvoorbeeld het opzetten van een rusthuis voor alleenstaande ouderen, een opvang voor de kinderen van werkende alleenstaande moeders, en andere vormen van liefdadigheid voor de zaktsen in de samenleving.
IBAN NL 46 TRIO 078.68.29.745
Steun Familia India en word donateur!

KLIK HIER

Actuele Donaties

Familia Nederland heeft dit jaar 12.500 euro overgemaakt voor de school van Familia India.
We halen nu geld op voor de afbouw van de toiletten op de 3e en 4e vloer! Doet u mee? 

Waarom Doneren?

We cannot do great things, only small things with great love"
Mother Theresa, inspirator
"transparante organisatie"
BV, donateur
"Vanwege ANBI-status"
T. en M. V., donateurs.

Contact

Stichting Familia Nederland Bredaweg 46 1324XX Almere
00316 11954868
Triodosbank 78.68.29.745
IBAN NL46TRIO0786829745
info@familianederland.nl