1. BEHEER

4.1 Vermogen van de instelling

Het vermogen wordt aangehouden op de bankrekening en is op deze wijze ten alle tijden direct beschikbaar.

4.2 Kostenstructuur van de stichting

De kosten voor fondsenwerving worden zo laag mogelijk gehouden evenals de bankkosten voor het overboeken naar India. Het bestuur streeft ernaar dat alle door derden gedoneerde gelden voor de volle 100% ten goede komen aan Familia India.

4.3 Beloning bestuur

Het bestuur werkt volledig pro Deo en neemt haar onkosten voor eigen rekening.

4.4 Beschrijving van de administratieve organisatie

De activiteiten worden vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. De notulen zijn op aanvraag beschikbaar voor derden. De financiƫle verslaglegging gebeurt regelmatig, aan de hand van een inzichtelijk spreadsheet met een specificatie van donaties en uitgaven.

BIJLAGEN (op aanvraag en via www.familianederland.nl beschikbaar):

  • Statuten

  • Jaarrekeningen 2009-2014

  • Uittreksel Kvk

  • Huishoudelijk Reglement

familia-logo
Steun Familia India en word donateur!

KLIK HIER

IBAN NL 46 TRIO 078.68.29.745
Familia India op Facebook
A
a
n

d
e
z
s
i
t
e  
w
o
r
d
t

g
e
w
e
r
k
t