INLEIDING:

Stichting Familia Nederland is in 2008 opgericht met als doel om geld in te zamelen voor Familia India, een uniek kindertehuisproject in West Bengalen, India. Het beoogde project stelt zich ten doel om weeskinderen en verlaten en/of misbruikte kinderen, in een familiale omgeving, een kansrijke toekomst te bieden.

Familia India is een kleine commune bestaande uit vier pleeggezinnen, in een dorpje 55km ten noorden van Kolkata. De naam staat voor het belangrijkste doel van de organisatie, namelijk het bieden van een familieleven aan kinderen die hun ouders en familie op jonge leeftijd moeten missen.

Per oktober 2010 wonen er 65 kinderen op het terrein, in vier grote gezinnen. Daarnaast zijn er nog veertien kinderen die eerder wel in een van de pleeggezinnen woonden, maar nu bij hun eigen familie kunnen leven, en waar Familia wel nog zorgt voor bijvoorbeeld scholing en medische zorg. In totaal vallen er 79 kinderen onder de hoede van Familia. Verder runt Familia een kleuterschool en een lagere (English medium) school, en ook een tehuis voor alleenstaande bejaarden. Al met al bereikt Familia met al haar hulp wel 1.000 mensen. Voor meer informatie: www.familiaindia.org

Familia India is een particulier initiatief en krijgt geen geld van de Indiase overheid en draait dientengevolge op structurele sponsoring van met name Terre des Hommes. Familia India wil graag minder afhankelijk worden van sponsors en op termijn zelfvoorzienend worden. Enerzijds is Familia India gestart met de bouw van een middelbare (English Medium) school, met het idee dat dit voldoende schoolgeld op zal leveren om tevens te voorzien in de financiering van Familia. Anderzijds laat de kwaliteit van het reguliere onderwijs te wensen over en wordt er in het Bengali onderwezen. Een middelbare school, waar in het Engels les gegeven wordt, is voor kinderen in een kansarme rurale omgeving in India de weg naar een kansrijke toekomst. De leerlingen van de school komen uit de directe omgeving en voor een klein deel uit Familia. Voor de bouw van de school is veel geld nodig en stichting Familia Nederland wil daar graag aan bijdragen.

    STRATEGIE

2.1 Kernprincipes en uitgangspunten
De stichting Familia Nederland behelst een kleinschalig particulier initiatief om, met een minimum aan kosten, zoveel mogelijk gelden in te zamelen voor één specifiek charitatief doel, Familia India. De stichting kent uiteraard geen winstoogmerk en alle netto beschikbare gelden zullen ten goede komen aan het beoogde doel. Het bestuur streeft ernaar om de volle 100% van de door derden gedoneerde gelden naar Familia India over te maken. Het doel van de fondsenwerving is tweeledig, enerzijds als aanvulling op de structurele basisfinanciering van Familia, anderzijds een bijdrage te leveren aan de financiering van de bouw van de middelbare school.

2.2 Statutaire doelstellingen
2.2.1. De Stichting stelt zich ten doel:
a. Het bieden van financiële ondersteuning aan Project Familia India. Project Familia India ontfermt zich over kinderen, die hun ouders en familie hebben verloren en zet zich er voor in om deze kinderen de vreugde te
familia-logo
Steun Familia India en word donateur!

KLIK HIER

IBAN NL 46 TRIO 078.68.29.745
Familia India op Facebook
A
a
n

d
e
z
s
i
t
e  
w
o
r
d
t

g
e
w
e
r
k
t